Homepage
stavebniservis.net [Administrace
Homepage
stavebniservis.net
Profil Aktuality Fotogalerie Autorizace a certifikáty Dokumenty ke stažení Kontakt
Inženýrská činnost
stavební poradenství
stavební dozory
výběrové řízení
zelená úsporám + nový panel
Realizační činnost
železobetonové konstrukce
inženýrské sítě
specializované dodávky
levné bydlení
project management
 
Elektronický zpravodaj...

Chcete-li od nás dostávat aktuální informace, zadejte zde Váš email:

Zelená úsporám + nový panel    naše nabídka pro Vás
 oblast působnosti
 obchodní zástupci
 spolupracující dodavatelé

Popis programu "zelená úsporám"  úplné znění - viz.  www.zelenausporam.cz

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu je podporováno kvalitní zateplování  a  výměna oken rodinných domů a  bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu,  účinná tepelná čerpadla,  solárně-termické kolektory;  instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012, nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu. Podporu je možné získat pouze pro objekty určené pro trvalé bydlení (rodinné nebo bytové domy), nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.


Základní členění Programu

Program je členěn do tří základních oblastí podpory:
A. Úspora energie na vytápění  - zajišťujeme
      A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu 
      A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení)

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu  - nezajišťujeme

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody -  zajišťujeme
      C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje 
         na biomasu a účinná tepelná čerpadla 
      C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb 
      C.3. Instalace solárně-termických kolektorů

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření -  zajišťujeme
      některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti
         a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)


Kdo může žádat o dotaci

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy:
    fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti), 
    společenství vlastníků bytových jednotek,
    bytová družstva,
    města a obce (včetně městských částí),
    podnikatelské subjekty,
    případně další právnické osoby. 

Kdy můžete žádat o dotaci

O dotaci můžete žádat ihned po zpracování podkladů (energetické hodnocení domu +  projektová dokumentace) oprávněným projektantem z ČKAIT (česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) - tj. u nás; viz  www.zelenausporam.cz - rubrika "Kdo mi poradí".

 do 31.03.2010,  nebo do vyčerpání 50 milionů Kč můžete dostat  ještě dotaci na zpracování těchto podkladů pro získání podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření - zajišťujeme.

Pro bytové domy zajišťujeme dotace i v programu  "NOVÝ PANEL"  ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR, viz www.sfrb.cz . Pro maximální spokojenost zákazníka využíváme kombinaci těchto dvou dotačních programů, viz. www.estav.cz/zpravy/clanky/regenerace-bytoveho-fondu/rbf2009-dotace-novy-panel-zelena-usporam.html


  popis  naše nabídka  oblast působnosti  obchodní zástupci  spolupracující dodavatelé

  © 2024, Ing. František Minařík - Stavební servis, tvorba webu: COMETA Computers, redakční systém: cms portia.cz